Gracie (Female): Adopted                                       $1500
Lacy and Dozer Baby                                            

 

Duke (Male): Adopted                                    $1500      
Lacy and Dozer Baby                                            

9C450FF3-53D0-477C-B309-19E55D62ADD1.jpeg
ABCA61E6-94C0-42B3-94F5-C3D345D85181.jpeg
6E5BFF76-A4B8-4AAE-BCE2-82A4DC249059.jpeg
4557F7C2-F525-4549-A427-CF6EB0706897.jpeg

Belle (Female): Adopted                                  $1500      
Lacy and Dozer Baby 
                                          

IMG_7285.jpeg

Daisy (Female): Adopted                 $1500      
Lacy and Dozer Baby 
                                          

IMG_7238.jpeg

LJ (Female): Adopted                                 $1500      
Lacy and Dozer Baby 
                                          

Liza (Female): Adopted                                  $1500      
Lacy and Dozer Baby 
                                          

LuLu (Female): Adopted                                  $1500      Lacy and Dozer Baby 

E5C4743F-2B32-4D73-A80D-77CA44382D2E.jpeg

Guyver (Male): Adopted                                  $1500      Lacy and Dozer Baby 

5CA8F8FE-BE9C-4648-BA44-CE4E22B86957.jpeg
B2B2674C-9A17-4935-B907-68747143CC4E.jpeg

Tinker (Female): Adopted                                  $1500      Lacy and Dozer Baby